Over ons

Werkwijze

NEXTST3P

“Een stap naar de toekomst”

Werkwijze NEXTST3P

NEXT ST3P streeft ernaar om de begeleiding voor de jongere op een laagdrempelige wijze vorm te geven. De insteek is om de jongere het gevoel te geven dat zij een ‘buddy’ naast hun zijde hebben die er voor hen is en de helpende hand toereiken.
Fase 1
Tijdens de eerste fase zal er kennis worden gemaakt met de jongere en het gezin. Tijdens deze kennismaking zullen er doelen worden opgesteld en verwachtingen worden uitgesproken. Indien er al hulpverlening betrokken is worden zij eveneens bij het gesprek uitgenodigd. De jongere en zijn/haar begeleider leren elkaar kennen om te ontdekken of er een klik wordt ervaren. Na het eerste gesprek zullen de jongere en de begeleider zich in eerste instantie richten op het creëren van een vertrouwensband. Vanuit deze positie probeert de begeleider handelingsalternatieven aan te reiken om een positieve gedragsverandering te realiseren.
Indien er overige hulpverlening is betrokken is het wenselijk om korte lijntjes te houden en de voortgang van de jongere te monitoren. Door elkaar op de hoogte te stellen van eventuele gebeurtenissen kan er tijdig geïntervenieerd worden mits nodig.
Fase 2
Na de eerste fase, wanneer het contact tussen de jongere en de begeleider vertrouwd voelt, wordt er een voortgangsgesprek georganiseerd. Binnen dit gesprek worden de zorgen en krachten besproken. Aan de hand van de zorgen en krachten worden de doelen herzien en eventuele doelen toegevoegd of aangepast. De jongere en de begeleider zullen een plan maken hoe zij de komende periode aan de gestelde doelen willen gaan werken.
Fase 3

In de volgende fase is het doel dat de jongere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid heeft weten te ontwikkelen. De intensieve begeleiding heeft ervoor gezorgd dat de jongere handelingsalternatieven aangereikt heeft gekregen en weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Het contact wat de begeleider onderhoudt met netwerk, school en/of overige hulpverlening zorgt ervoor dat er zicht is op de ontwikkeling in meerdere leefgebieden. Wederom vindt er in deze fase een evaluatie plaats om te onderzoeken welke hulpvragen of ondersteuningsbehoeften er liggen.

Fase 4
De laatste fase richt zich op de nazorg en afronding, verlenging of eventuele doorwijzing.

01.

Fase 1

• Intake en kennismaking
• Verwachtingen en doelen opstellen
• Vertrouwensband opbouwen

02.

Fase 2

• Zorgen en krachten verdelen
• Begeleidingsplan vormgeven
• Voortgangsgesprek
• Doelen herzien/aanpassen

03.

Fase 3

• Uitvoering en zelfstandigheid
• Onderzoeken en uitproberen
• Indien mogelijk meer afstand nemen
• Na 6-9 maanden evalueren
• Einddoel bepalen

04.

Fase 4

• Afronding
• Monitoren en nazorg
• Doorverwijzen of afsluiten