Home - Pedagogisch klimaat

NEXT ST3P onderwijs richt zich op het verbeteren van een pedagogisch klimaat op scholen. Een pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een positieve, veilige en gestructureerde omgeving, voor zowel de leerlingen als de docenten. Deze omgeving is de basis voor leerlingen om tot leren te komen en te kunnen groeien in hun ontwikkeling. Vanuit onze tientallen jaren ervaring binnen het reguliere en speciaal onderwijs en de jeugdzorg, zijn wij erin gespecialiseerd om duurzame adviezen en begeleiding te bieden aan scholen om naast de didactische tools ook de pedagogische tools effectief in te kunnen zetten. Dit doen wij zowel in groepen als individueel, waarin wij de leerlingen, docenten én ouders meenemen.

Het creëren van een veilig pedagogisch klimaat op school, binnen en buiten de lessen is essentieel, maar tegelijkertijd een van de grootste uitdagingen van de meeste scholen in de huidige maatschappij. NEXT ST3P kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem.

Ons aanbod:

Financiering:

Onze inzet op school wordt gefinancierd vanuit schoolgelden en/of vanuit het samenwerkingsverband. In sommige gevallen financiert de gemeente (een gedeelte van) het traject.