Home - Training & voorlichting

NEXT ST3P heeft een breed aanbod trainingen- en voorlichtingen, gericht op een verbeterslag omtrent het pedagogisch klimaat op school en in de klas. De trainingen en voorlichtingen zijn zowel preventief als reactief van aard zijn en worden aangeboden aan klassen, groepjes en individuele leerlingen. Wij bieden zowel trainingen op maat naar aanleiding van de hulpvraag van school, als algemene training die aansluiten bij de leefwereld en uitdagingen van de leerlingen. Ook behoort het inzetten van gespecialiseerde ervaringsdeskundigen tot de mogelijkheden.

Voorbeelden van trainingen die wij aanbieden zijn:

 • Boksend opvoeden
 • Groepsdruk
 • Sociale media, online shaming en sexting
 • Jeugdcriminaliteit
 • Middelengebruik en verslaving
 • Rots en Water
 • Grenzen aangeven en NEE zeggen
 • Kwaliteiten ontdekken

Ook geven wij trainingen en voorlichtingen aan docenten. Deze zijn gericht op professionalisering.

Voorbeelden van onderwerpen die wij voor professionals aanbieden:

 • Pedagogisch klassenmanagement
 • Afstand en nabijheid,
 • Consequenties en belonen,
 • Omgaan met (straat)gedrag in de klas,
 • Feedback/forward geven

Wanneer we aan de slag gaan met docententeams gaan wij gefaseerd te werk en altijd aansluitend op de behoefte en cultuur van de school. Hierin maken wij samen met de school een traject op maat van meerdere bijeenkomsten waarin we stap voor stap aan de slag gaan met de uitdagingen waar docenten tegen aanlopen. Uiteindelijk slaan we altijd de brug naar de borging van de ingezette interventies op school, zodat de school na het traject de behandelde theorieën kan implementeren.

Wat bieden wij nog meer:

 • Brainstormsessies
 • Trainingen op maat
 • Organiseren van team- en professionaliseringsdagen
 • Casuïstiek
 • Intervisie en supervisie
 • Video analyse (docent voor de klas)
 • Het creëren van een passend beloningssysteem en consequentiesysteem
 • NEXT ST3P binnen school om de interventies te borgen

Tevens nemen wij de ouders mee in het traject door middel van voorlichtingen en gesprekken waarin we de ouders voorzien van informatie overdracht, hoe om te gaan met bepaalde uitdagingen van hun kinderen tijdens de pubertijd en vraag en antwoord met advies