Home - Begeleiding op school

Wij bieden de mogelijkheid om coaches op school aanwezig te laten zijn gedurende dagen of dagdelen. Er kan gebruik worden gemaakt van onze coaches door zowel de leerlingen als de docenten

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Time-out lokaal voor leerlingen
  • Open inloop of spreekuren voor gesprekken leerlingen
  • Open inloop of spreekuren voor advies en casuïstiek voor docenten
  • Observaties tijdens lessen met verslaglegging
  • Observaties tijdens vrije momenten (pauzes, voor en na schooltijd)
  • Shadow begeleiding in de klas

Bovenstaande interventies kunnen meerdere doelen hebben zoals het creëren van veiligheid, het achterhalen van de onveiligheden en/of laagdrempelige beschikbaarheid voor gespreksvoering. Deze doelen kunnen onder andere bijdragen aan vroegtijdige signalering om effectief en tijdig te kunnen interveniëren.