E-mail

info@nextst3p.nl

Telefoonnummer

+31 6 39239657

Grote Dromen, Kleine Stappen

NEXT ST3P coacht, begeleidt en traint jongeren en jongvolwassenen in de (jeugd)zorg en het onderwijs die te kampen hebben met uiteenlopende hulpvragen. Ook biedt NEXT ST3P coaching, training en begeleiding voor professionals binnen het onderwijs en de (jeugd)zorg.

Een divers team met de juiste expertise

Kwalitatief goede zorg- en onderwijsprofessionals zijn van cruciaal belang in de ontwikkeling
van jeugdigen, gezinnen en professionals. NEXT ST3P wil een bijdrage leveren door
betekenisvol te zijn binnen de jeugdzorg en het onderwijs.

NEXT ST3P levert naar aanleiding van de hulpvraag een ontwikkelingsgerichte interventie of
een gespecialiseerd professional. NEXT ST3P beschikt over zorg- en onderwijsprofessionals
met uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Door in te spelen op actuele thema’s en
ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld, zijn onze professionals in staat om op
passende wijze aan hulpvragen van jeugdigen, gezinnen en/of professionals te voldoen. In
de samenwerking met NEXT ST3P staan openheid, eerlijkheid en een transparante
communicatie centraal.

“Er is geen lift naar succes, je zal de trap moeten nemen”