Klachtenprocedure

Wat doe je als je niet tevreden bent?

Wij doen ons uiterste best om de hulpverlening zo goed mogelijk vorm te geven. Echter komt het toch weleens voor dat bijvoorbeeld de hulpverlening, samenwerking of communicatie niet gaat zoals verwacht.

• U bent het niet eens met een beslissing;
• U heeft niet het gevoel dat u juist behandeld wordt;
• U vind dat er onderwerpen in het hulpverleningsplan staan die niet kloppen;
• U vind dat de begeleiding niet gaat zoals afgesproken;
Laat ons vooral weten indien u ergens niet tevreden mee bent. Gezamenlijk gaan wij dan op zoek naar een passende oplossing om de samenwerking te optimaliseren. U bent niet verplicht uw klacht met ons te bespreken.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?
Indien u ontevreden bent kunt u dit zo snel mogelijk aangeven om tot een oplossing te komen. Bij voorkeur in samenspraak met de persoon waarover de klacht gaat. Vind u dit lastig of heeft dit niet gewerkt? Neem dan contact op met een leidinggevende van NEXT ST3P.
Mocht bovenstaande geen uitkomst bieden of niet veilig genoeg voelen kunt u altijd terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijk landelijk instituut voor ouders/verzorgers en jongeren. U kunt hier in gesprek met een vertrouwenspersoon.

Format klachtenformulier

U heeft een klacht ingediend. Wat nu?
1. U ontvangt een eerste bevestiging
U heeft een klacht ingediend. Daarna ontvang u binnen 24 uur per e-mail een bevestiging met de gegevens van uw klacht.
2. Soms nemen we contact met u op voor extra informatie
We nemen contact op als we extra informatie van u nodig hebben.
3. We beoordelen uw klacht
We gaan er altijd vanuit dat we er samen uitkomen en dat we een passende oplossing kunnen bieden. Wijzen wij uw klacht af? Dan kijkt altijd een tweede behandelaar mee. Zo blijven wij zo objectief mogelijk.
4. We informeren je binnen 5 werkdagen
De inhoudelijke reactie ontvang je binnen 5 werkdagen. Goed om te weten: Lukt het ons niet om op tijd een reactie te geven? Dan laten we je weten waarom het langer duurt.
5. Je kunt inzage vragen in uw klachtendossier
Wilt u meer weten over de beoordeling van de klacht? Vraag dan bij de klachtenbehandelaar om uw klachtendossier in te zien. Daar heeft u recht op.
6. Mocht het gesprek met de behandelaar geen goede oplossing opleveren dan kun je terecht bij de externe klachtencommissie van onze organisatie, genaamd Solopartners. De klacht geeft u schriftelijk aan Solopartners door. Mocht u hier gebruik van willen maken dan leggen we u uit hoe dit in zijn werk gaat.
Wat doe je als je klacht gaat over het handelen van een medewerker die zich niet houdt aan de beroepscode?

Als de klacht hierover gaat dan kun je terecht bij het Tuchtrecht (zie www.skjeugd.nl of https://skjeugd.nl/informatie-over-tuchtrecht/).

 

Klachtenformulier

Leave this field blank